جهانبخش رشیدی
کارشناس کانون های فرهنگی و برنامه های قرآنی
کارشناسی ارشد 
شماره تماس: 38411119 – 081
آدرس ایمیل:    farhangi@hut.ac.ir

شـرح وظایـف :

  • پیگیری و انجام امور مربوط به برنامه های قرآنی و جشنواره های قرآن و عترت در سطح دانشگاهی، استانی و ملی
  • جمع آوری و پیگیری درخواست های برنامه های اجرایی کانون های فرهنگی جهت طرح در شورای فرهنگی دانشگاه
  • نظارت بر جلسات مجمع عمومی کانون ها و سایر جلسات شورای مرکزی کانون ها بر اساس آیین نامه کانون های فرهنگی
  • پیگیری و نظارت بر عملکرد کانون ها و ارائه گزارش عملکرد از سوی کانون ها بر اساس آیین نامه کانون های فرهنگی
  • انجام امور مربوط به دستورالعمل ها و بخشنامه های وزارتی مربوط به کانون های فرهنگی برنامه های قرآنی به منظور اجرای برنامه های مختلف از قبیل: جشنواره های داخلی و ملی، مناسبت ها، برنامه های داخلی، استانی و ملی و ارائه گزارش های لازم
  • نظارت و برگزاری انتخابات شورای مرکزی کانون های فرهنگی
  • برگزاری جلسات فرهنگی و اجرایی با دبیران کانون ها و نظارت بر عملکرد دبیران کانون ها بر اساس آیین نامه کانون های فرهنگی
  • تهیه و تدوین گزارش عملکرد کانون های فرهنگی و سایر فعالیت های فرهنگی

گالری تصاویر