اطلاعیه شماره ٣ امور دانشجویی

اطلاعیه امور دانشجویی  

(امور خوابگاهها)

با توجه به برگزاری حضوری امتحانات پایانترم نیمسال دوم 1401-1400 ویژه تمام دانشجویان ورودی 1400 و سایر دانشجویانی که نام آنها در لیست دروس با امتحان حضوری هستند، به اطلاع میرساند، دانشجویان متقاضی اسکان در خوابگاه میبایست در ابتدا با مراجعه به سایت دانشگاه و سامانه خوابگاهی سراد (نام کاربری: شماره دانشجویی – رمز عبور: کد ملی)پیش ثبت نام نموده و از روز پنجشنبه مورخ 26/3/1401 از ساعت 8 الی 16 به اداره خوابگاهها و روز جمعه 27/3/1401 بهمحل خوابگاهها به نشانی های ذیل مراجعه کنند.

خوابگاههای پسرانه 

1- همدان – میدان مدرس – خیابان شهیدان شاه حسینی –روبروی جهاد دانشگاهی – کوچه شهید بیک محمدی – کوچه سعدی – پلاک 34  (سرای دانشجویی فرهنگ)

2- همدان – خیابان مهدیه – خیابان شهید بهنام جو – سازمان دانش آموزی

خوابگاه دخترانه

همدان – بلوار امام خمینی (شهرک مدنی) – بلوار پروفسور موسیوند – دانشگاه آزاد اسلامی همدان – مجتمع خوابگاهی زینب کبری – بلوک 3

در صورت هرگونه سوال، میتوانید در ساعات اداری با شماره تلفن 08138411118 تماس حاصل نمایید. 

(امور تغذیه)

دانشجويان متقاضي رزرو و دريافت غذا به سایت دانشگاه قسمت سامانه تغذیه مراجعه و بعد از وارد کردن نام کاربری و رمز عبور خود (نام کاربری: شماره دانشجویی و رمز عبور:1) در قسمت افزایش اعتبار کارت خود را شارژ نموده و غذاهای دلخواه خود را انتخاب نمایند، قابل ذکر می باشد دانشجویان حداکثر  ۲۴ساعت قبل از زمان توزیع  میتوانند اقدام به رزرو و یا حذف غذا کنند. جهت رزرو وعده شام و ثبت محل خوابگاه در سامانه تغذیه لازم است دانشجویان به اداره تغذیه مراجعه نمایند و یا با شماره 08138411211 (آقای ناصری) تماس حاصل فرمایند.

اطلاعیه شماره ٣ امور دانشجویی

اطلاعیه امور دانشجویی  

(امور خوابگاهها)

با توجه به برگزاری حضوری امتحانات پایانترم نیمسال دوم 1401-1400 ویژه تمام دانشجویان ورودی 1400 و سایر دانشجویانی که نام آنها در لیست دروس با امتحان حضوری هستند، به اطلاع میرساند، دانشجویان متقاضی اسکان در خوابگاه میبایست در ابتدا با مراجعه به سایت دانشگاه و سامانه خوابگاهی سراد (نام کاربری: شماره دانشجویی – رمز عبور: کد ملی)پیش ثبت نام نموده و از روز پنجشنبه مورخ 26/3/1401 از ساعت 8 الی 16 به اداره خوابگاهها و روز جمعه 27/3/1401 بهمحل خوابگاهها به نشانی های ذیل مراجعه کنند.

خوابگاههای پسرانه 

1- همدان – میدان مدرس – خیابان شهیدان شاه حسینی –روبروی جهاد دانشگاهی – کوچه شهید بیک محمدی – کوچه سعدی – پلاک 34  (سرای دانشجویی فرهنگ)

2- همدان – خیابان مهدیه – خیابان شهید بهنام جو – سازمان دانش آموزی

خوابگاه دخترانه

همدان – بلوار امام خمینی (شهرک مدنی) – بلوار پروفسور موسیوند – دانشگاه آزاد اسلامی همدان – مجتمع خوابگاهی زینب کبری – بلوک 3

در صورت هرگونه سوال، میتوانید در ساعات اداری با شماره تلفن 08138411118 تماس حاصل نمایید. 

(امور تغذیه)

دانشجويان متقاضي رزرو و دريافت غذا به سایت دانشگاه قسمت سامانه تغذیه مراجعه و بعد از وارد کردن نام کاربری و رمز عبور خود (نام کاربری: شماره دانشجویی و رمز عبور:1) در قسمت افزایش اعتبار کارت خود را شارژ نموده و غذاهای دلخواه خود را انتخاب نمایند، قابل ذکر می باشد دانشجویان حداکثر  ۲۴ساعت قبل از زمان توزیع  میتوانند اقدام به رزرو و یا حذف غذا کنند. جهت رزرو وعده شام و ثبت محل خوابگاه در سامانه تغذیه لازم است دانشجویان به اداره تغذیه مراجعه نمایند و یا با شماره 08138411211 (آقای ناصری) تماس حاصل فرمایند.

سایر اطلاعیه ها

متن تفاهم نامه همکاری دانشگاه صنعتی همدان و شرکت مخابرات استان

اطلاعیه ویژه دانشجویان متقاضی اسکان در خوابگاه­های دانشجویی

اطلاعیه درخواست مجوز ادامه تحصیل برای دانشجویان اخراج مشروطی

اطلاعیه حضور کارکنان آموزش در تعطیلات تابستان

فرصت های شغلی

اطلاعیه تمدید سنوات

افزودن نظرات