اطلاعیه مسابقات انتخابی شطرنج


​​​​​​​

اطلاعیه مسابقات انتخابی شطرنج


​​​​​​​

سایر اطلاعیه ها

متن تفاهم نامه همکاری دانشگاه صنعتی همدان و شرکت مخابرات استان

اطلاعیه ویژه دانشجویان متقاضی اسکان در خوابگاه­های دانشجویی

اطلاعیه درخواست مجوز ادامه تحصیل برای دانشجویان اخراج مشروطی

اطلاعیه حضور کارکنان آموزش در تعطیلات تابستان

فرصت های شغلی

اطلاعیه تمدید سنوات

افزودن نظرات