تعداد بازدید: 291

پنجمین سوگواره ملی اربعین دانشگاهیان

شناسه: 1339422
اطلاعیه ها
تعداد بازدید: 291

پنجمین سوگواره ملی اربعین دانشگاهیان

شناسه: 1339422
اطلاعیه ها

سایر اطلاعیه ها

طرح ولایت وجایزه ملی ایثار(ویژه دانشجویان شاهد وایثارگر)

سومین دوره مجازی طرح ولایت

پنجمین سوگواره ملی اربعین دانشگاهیان

مسابقات قرآنی ویژه دانشجویان شاهد وایثارگروعلاقمندان به شرکت درمسابقات

فراخوان هفته پژوهش و فناوری

اطلاعیه تعطیلی کلاس های بعدازظهر روز دوشنبه مورخ 30 آبان 1401

افزودن نظرات