تعداد بازدید: 1209

​​​​​​​حضور دانشگاه صنعتی همدان در جشنواره ورزش های همگانی (استانی)

شناسه: 1731703
اخبار

به گزارش اداره تربیت بدنی، جشنواره ورزش های همگانی (استانی) انتخابی ششمین المپیاد همگانی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور تاریخ 18 و 19 اسفند به میزبانی دانشگاه بوعلی سینا برگزار گردید که در این  دوره از مسابقات دانشگاه صنعتی همدان در بخش دختران و پسران در رشته های ورزشی دارت، شطرنج، هفت سنگ، آمادگی جسمانی، والیبال و بسکتبال حضور فعال داشت.


​​​​​​​

تعداد بازدید: 1209

​​​​​​​حضور دانشگاه صنعتی همدان در جشنواره ورزش های همگانی (استانی)

شناسه: 1731703
اخبار

به گزارش اداره تربیت بدنی، جشنواره ورزش های همگانی (استانی) انتخابی ششمین المپیاد همگانی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور تاریخ 18 و 19 اسفند به میزبانی دانشگاه بوعلی سینا برگزار گردید که در این  دوره از مسابقات دانشگاه صنعتی همدان در بخش دختران و پسران در رشته های ورزشی دارت، شطرنج، هفت سنگ، آمادگی جسمانی، والیبال و بسکتبال حضور فعال داشت.


​​​​​​​

سایر اخبار
افزودن نظرات