کسب مقام قهرمانی در مسابقات بدمینتون توسط دانشجوی دانشگاه صنعتی همدان

به گزارش دفتر روابط عمومی، مسابقات قهرمانی دانشگاه­های منطقه 4 انتخابی المپیاد ورزشی دانشجویان دانشگاه­ها در رشته ورزشی بدمینتون روز جمعه مورخ 1401/03/06 در دانشگاه قم برگزار شد که در پایان مسابقات آقای سعید روحی به مقام سوم دست یافت.

دانشگاه صنعتی همدان کسب این افتخار را تبریک و شادباش عرض می نماید.

 

 

کسب مقام قهرمانی در مسابقات بدمینتون توسط دانشجوی دانشگاه صنعتی همدان

به گزارش دفتر روابط عمومی، مسابقات قهرمانی دانشگاه­های منطقه 4 انتخابی المپیاد ورزشی دانشجویان دانشگاه­ها در رشته ورزشی بدمینتون روز جمعه مورخ 1401/03/06 در دانشگاه قم برگزار شد که در پایان مسابقات آقای سعید روحی به مقام سوم دست یافت.

دانشگاه صنعتی همدان کسب این افتخار را تبریک و شادباش عرض می نماید.

 

 

افزودن نظرات