اخبار

برگزیده‌های جشنواره انتخاب اتاق نمونه بهداشتی خوابگاه‌های...

همزمان با هفته خوابگاه‌ها و به همت حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی و مشارکت همکاران این حوزه در بر‌گزاری مسابقات، برترین‌های جشنواره انتخاب اتاق نمونه بهداشتی خوابگاه‌های...

راهيابي دانشجويان دانشگاه صنعتي همدان به مرحله كشوري سي و...

همزمان با هفته خوابگاه‌ها: جشنواره غذا در دانشگاه صنعتی همدان...

همزمان با هفته خوابگاه‌های دانشجویی و به همت حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی و مشارکت همکاران این حوزه در برگزاری مسابقات، مسابقه آشپزی و جشنواره غذا در لابی دانشگاه صنعتی...

اطلاعیه ها

اطلاعیه رزرو غذا روز چهارشنبه 2 خرداد

لیست نامزد های انتخابات شورای صنفی – رفاهی دانشجویی دانشگاه صنعتی همدان

برگزاری مسابقه چالش جاذبه ( نجات تخم مرغ )

انتخاب شورای مرکزی انجمن های علمی دانشگاه صنعتی همدان

دستاوردها و افتخارات